1 lutego 2014

KGB - przypomnienie, daty treningów i regulamin konkursu


Regulamin Konkursu – Zegarek TIMEX dla systematycznego biegacza


Organizator
Organizatorem konkursu pod nazwą TIMEX dla systematycznego biegacza, zwanego dalej „Konkursem”, jest blog www.oneginetatopa.blogspot.com i  TIMEX.
Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu
Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizator może zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem 
tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla Uczestników. 

Istota Konkursu
Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego, czyli uczestnictwa w 4 treningach biegowych KGB – Koleżeńskiej Grupy biegowej, które odbywają się we wcześniej określonych terminach. Należy uczestniczyć we wszystkich treningach z danego cyklu.
Treningi odbędą się w Warszawie, ich lokalizacja będzie podawana z tygodniowym wyprzedzeniem.
Daty treningów:
02.02.2014 niedziela
09.02.2014 niedziela
16.02.2014 niedziela
02.03.2014 niedziela  - trening i data losowania 1 zegarka TIMEX
08.03.2014 sobota – PARK RUN 5K
16.03.2014 niedziela
22.03.2014 sobota – trening i data losowania 2 zegarka TIMEX
30.03.2014 niedziela - PÓŁMARATON
Zadanie konkursowe należy wykonać w dniach 02.02.2014 do 02.03.2014 i 02.03.2014 do 22.03.2014
Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia/nicka , w razie przyznania Uczestnikowi nagrody. Zgoda udzielona jest bez dodatkowego wynagrodzenia. Jeden uczestnik/uczestniczka może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie.
Losowanie nagrody
W czasie każdego treningu KGB – Koleżeńskiej Grupy Biegowej prowadzona będzie lista obecności (dla chętnych). Na liście należy wpisać: imię, nazwisko i adres e-mail.
02.03.2014 odbędzie się losowanie wśród uczestników, którzy byli na wszystkich 4 treningach (02.02.2014, 09.02.2014, 16.02.2014, 02.03.2014)
22.03.2014 odbędzie się kolejne losowanie wśród uczestników którzy byli na czterech treningach: 02.03.2014,  08.03.2014, 16.03.2014 i 22.03.2014 sobota
Nagrody i ich przekazanie
Nagrody w Konkursie stanowią̨: zegarki biegowe TIMEX T5K761. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się̨, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się̨ naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.
Nagrody przekazane zostaną̨ nagrodzonym Uczestnikom w dniu losowania tj. 02.03.2014 i 22.03.2014.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Treść́ niniejszego Regulaminu znajduje się̨ na stronie konkursowej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2014Tym sposobem rozlosowane zostaną wszystkie 4 zegarki, kolejne daty treningów wkrótce....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz